Responsive image

SNORKLIPP I BREVIK: Ordfører i Porsgrunn Robin Kåss og fylkesordfører Svein Tore Løkslid, samt Geir Arild Tønnessen hovedutvalgsleder i teknisk hovedutvalg i Skien klippet snora for ny gang- og sykkelveg. Byggeleder Frank Lüdke og vegsjef Kjell Solheim bisto i åpningsseremonien. (Foto: Birgitte Finne Høifødt)

Første Bypakke-prosjekt åpnet i Brevik

800 meter med ny gang- og sykkelvei fra Furulund til Setrevegen ble 15. september åpnet med snorklipping.

- Dette er virkelig et bevis på bypakka, med «pakke» som begrep, for dette bedrer også tilbudet for de myke trafikantene. Næringstrafikken får også bedre vilkår, og bussene begynner å gå som normalt igjen, sa Sven Tore Løkslid, fylkesordfører i Telemark fylkeskommune.

Riksveg 354 er en viktig veg for næringstrafikken og lokalbefolkningen. Forholdene for myke trafikanter har til nå vært særlig dårlige. Bypakke-prosjektet har nå gjort det mer attraktivt å være syklist eller gående på strekningen.

I tillegg til et klart skille mellom gangveien og riksvegen er fjellsiden sikret og rensket. Inne i tunnelen er veggene malt hvite og et nytt lysanlegg gir mye bedre siktforhold. Tunnelen har fått et bredt fortau på den ene siden, og tunneltaket er utbedret for å unngå istapper på vinterstid.

Trygger nærmiljøet

-En del av trafikken i dette området kommer fra Norcem. Et prosjekt som dette er veldig positivt da det trygger nærmiljøet, sier David Verdú fabrikkdirektør ved Norcem.

-Jeg er sikker på at flere vil bruke den veien nå til jobb på sykkel, i tillegg til de som allerede sykler.

Den nye gang- og sykkelveien er som et kinderegg, den bidrar til bedre folkehelse, større sikkerhet, bedre miljø og mindre bilkjøring, sier Verdú.

Et mangeårig ønske fra Brevik Vel

-Ny gang og sykkelveg har i mange, mange år vært en prioritert sak i Brevik Vel, sier Johnny Fåberg, leder i velforeningen.

-Den nye strekningen bidrar til tryggere trafikkforhold for dem som ferdes der, og er et bypakke-prosjekt vi setter stor pris på, sier han.

Spar miljøet. Last ned en pdf

Publisert: 16. september 2016 - Birgitte Finne Høifødt

Fakta Bypakke Grenland

  • Totalt skal det investeres 2,67 mrd. kroner
  • Prosjektene omfatter veg, buss, gang/sykkel, trafikksikkerhet og bymiljø
  • Målet er å gjøre Grenland til et bedre sted å bo og arbeide
  • Bypakke Grenland skal bl.a. finansieres med bompenger. Les mer om bompenger.

Se flere fakta om Bypakke Grenland