Responsive image

Bypakka vil få en positiv virkning for alle i Bamble som pendler, og for de som jobber i Porsgrunn og Skien. Det som er bra for Skien, er bra for oss i Bamble, mener Bamble-ordfører Jon Pieter Flølo.

Flott for pendlerne!

Bypakka vil få en positiv virkning for alle i Bamble som pendler, mener Bamble-ordfører Jon Pieter Flølo (Frp). - Det som er bra for Skien, er bra for oss i Bamble, sier han.

Bypakka vil gjøre det enklere for pendlerne.

- Flott for pendlerne

- Bypakka vil få en positiv virkning for alle i Bamble som pendler, og for de som jobber i Porsgrunn og Skien. Det som er bra for Skien, er bra for oss i Bamble. Tilgjengeligheten blir bedre, og det blir bedre omgivelser å ferdes i, mener ordføreren.

Han håper det skal bli enklere å velge bort bilen etter hvert som kollektivtilbudet blir bedre. De nye busskurene i Bamble, som allerede er på plass, er i så måte et skritt i riktig retning - det er med på å senke terskelen. Også ordføreren selv håper han blir en flittigere bruker av bussen på sikt.

- Jeg er helt avhengig av bilen til jobb, men jeg vil nok vurdere å kjøre mer kollektivt på fritiden når bypakka er gjennomført, sier Flølo.

- Er det mange i Bamble som sykler til jobb?

- Jeg har ikke noe tall på det, men jeg vet at mange sykler til kjemianleggene på Rafsnes, det vi kaller "Gassveien". Med gjennomføring av bypakka vil det bli tryggere og lettere for syklistene.

Spar miljøet. Last ned en pdf

Publisert: 25. mars 2013 -

Fakta Bypakke Grenland

  • Totalt skal det investeres 2,67 mrd. kroner
  • Prosjektene omfatter veg, buss, gang/sykkel, trafikksikkerhet og bymiljø
  • Målet er å gjøre Grenland til et bedre sted å bo og arbeide
  • Bypakke Grenland skal bl.a. finansieres med bompenger. Les mer om bompenger.

Se flere fakta om Bypakke Grenland