Responsive image

Disse skal jobbe med Bypakka

Olav Risholt og Birgitte Finne Høifødt er i dag ansatt for å jobbe med Bypakke Grenland.

Olav Risholt har takket ja til stillingen som prosjektleder for Bypakke Grenland. Han kommer fra stillingen som rådgiver i Telemark fylkeskommune. Han har tidligere jobbet blant annet i Skien kommune, Klosterøya AS og på Høgskolen i Telemark.

-Bypakka representerer en stor mulighet til å videreutvikle en attraktiv region. Som prosjektleder blir det viktig å tilrettelegge dette arbeidet effektivt slik at kommuner, fylkeskommune og vegvesen drar lasset sammen og vi når politisk vedtatte mål, sier Risholt.   

Birgitte Finne Høifødt er ansatt som kommunikasjonsansvarlig for Bypakke Grenland. Hun jobber i dag som kommunikasjonsrådgiver ved Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse. Høifødt har også erfaring fra blant annet Mental Helse og NRK Telemark. 

-Som kommunikasjonsansvarlig for Bypakke Grenland ønsker jeg å være med på å bidra til at det Grenland jeg trives så godt i skal bli et enda bedre sted å bo og arbeide. Med tanke på de som vokser opp her nå, og i fremtiden, er dette spesielt meningsfylt, sier Høifødt.

Birgitte Høifødt
Spar miljøet. Last ned en pdf

Publisert: 08. oktober 2015 - Tore Kamfjord

Fakta Bypakke Grenland

  • Totalt skal det investeres 2,67 mrd. kroner
  • Prosjektene omfatter veg, buss, gang/sykkel, trafikksikkerhet og bymiljø
  • Målet er å gjøre Grenland til et bedre sted å bo og arbeide
  • Bypakke Grenland skal bl.a. finansieres med bompenger. Les mer om bompenger.

Se flere fakta om Bypakke Grenland