Responsive image

VIL ØKE ANTALL SYKLISTER: Målet for Bypakke Grenland er å få flere til å sykle. Nå inviteres det til dialogmøte om hvordan det kan løses. (Foto: Birgitte Finne Høifødt)

Dialogmøte for syklister i Grenland

Sykler du sakte eller sykler du fort - Bypakke Grenland ønsker å treffe alle typer syklister torsdag kveld 31. mai på Sitt Ned kunst & kafé i Skien.

Målet med samlingen er å forbedre sykkelsatsingen i Grenland. Hva opprører, gleder, eller frustrerer syklistene? Hvordan kan brukerne av vegnettet vårt hjelpe oss til å få flere til å sykle? Om det ønsker bypakka en dialog.

Målet for Bypakke Grenland er å øke andelen syklister fra 4 prosent (2015) til 8 prosent innen 2025.

Programmet for kvelden er en gjennomgang av dagens tilbud, hvor står vi nå, og hvordan skal vi få flere til å sykle i Grenland i framtiden? Bypakke-koordinatorene i Porsgrunn og Skien presenterer viktige sykkelprosjekt fra kommunene. Deretter åpnes for dialog og innspill fra publikum.

Tid: 31. mai kl. 18.30-20.30

Sted: Sitt Ned kunst & kafé, Telemarksgata 14, Skien

Spar miljøet. Last ned en pdf

Publisert: 25. mai 2018 - Birgitte Finne Høifødt

Fakta Bypakke Grenland

  • Totalt skal det investeres 2,67 mrd. kroner
  • Prosjektene omfatter veg, buss, gang/sykkel, trafikksikkerhet og bymiljø
  • Målet er å gjøre Grenland til et bedre sted å bo og arbeide
  • Bypakke Grenland skal bl.a. finansieres med bompenger. Les mer om bompenger.

Se flere fakta om Bypakke Grenland