Responsive image

Bypakke uten Bamble

Etter voteringene i by- og kommunestyrene er saken klar: nei fra Bamble, ja fra samtlige andre.

Etter flere års samarbeid ble det i kveldens kommunestyremøte klart at Bamble sier nei til bypakka. Dermed er det klart at Skien, Porsgrunn og Siljan realiserer Bypakke Grenland sammen med fylkeskommunen, vegvesenet og jernbaneverket, mens Bamble blir stående utenfor.

Beklagelig

Fylkesordfører Terje Riis-Johansen, som leder den politiske styringsgruppa for Bypakke Grenland mener Bambles fratreden fra samarbeidet er beklagelig:

- Jeg tar til etterretning at Bamble ikke ønsker å være med i Bypakke Grenland. Jeg mener dette er uheldig for arbeidet med bypakka, for samarbeidet i Grenland og for Bamble. Når Bamble har konkludert som de nå har, er det imidlertid viktig at vi allerede har fått på plass beslutninger i de andre kommunestyrene og i fylkestinget som gjør at vi ikke stopper detvidere arbeidet med bypakka selv om Bamble nå har sagt nei, sier han.

I gang i 2015

Målet er behandling i Stortinget neste vår; i mellomtiden skal beregningene om trafikkgrunnlaget oppdateres på bakgrunn av den endrede situasjonen, før saken sendes til Vegdirektoratet og Samferdselsdepartementet. http://bypakka.no/Om-Bypakke-Grenland/Framdrift

Fylkesordføreren ser lyst på fremtiden for Bypakkekommunene:

- Allerede i 2015 vil vi være i gang med arbeidet med å utbedre veier, gang- og sykkelstier og busstilbudet i de nå tre bypakkekommunene. Slik sett er dagen i dag en historisk dag, sier Riis-Johansen.

Les mer om prosjektene i Bypakka her
Fakta om bypakka
Fakta om bompenger

Spar miljøet. Last ned en pdf

Publisert: 20. juni 2013 - Tania Ripoll

Fakta Bypakke Grenland

  • Totalt skal det investeres 2,67 mrd. kroner
  • Prosjektene omfatter veg, buss, gang/sykkel, trafikksikkerhet og bymiljø
  • Målet er å gjøre Grenland til et bedre sted å bo og arbeide
  • Bypakke Grenland skal bl.a. finansieres med bompenger. Les mer om bompenger.

Se flere fakta om Bypakke Grenland