Responsive image

NY FYLKESVEG: I hovedsak skyldes endringer fra desember åpningen av Lilleelvprosjektet. Trafikken på den nye Vallermyvegen avlaster sentrumsgatene (Foto: Birgitte Finne Høifødt)

Biltrafikken redusert etter åpningen av Lilleelvprosjektet

Åpningen av det nye Lilleelvprosjektet har gitt resultater. Sverres gate, i sentrum av Porsgrunn har redusert trafikken med 13,5 prosent. Det har fått positive konsekvenser for bussenes framkommelighet og gitt et bedre bymiljø for de som bor og ferdes til fots eller på sykkel i sentrum.

- Vi har ikke god nok dokumentasjon ennå, men mye tyder på at dette er positivt, sier Olav Risholt, prosjektleder i Bypakke Grenland.

I hovedsak skyldes endringer fra desember åpningen av Lilleelvprosjektet. Vi har en nedgang i trafikken på Vestsiden og over Porsgrunnsbrua og en økning over Menstadbrua, Borgestad og Vallemyrene. Sverres gate har den største endringen. Trafikken er der redusert med 13,5 %.

Gledelig og forventet nedgang

- Dette er gledelig og som forventet, sier Risholt.

Summen av alle tellepunkter for trafikken gir ikke et helt riktig bilde av den helhetlige personbiltrafikken.

- En byindeks fra Statens vegvesen viser for 2018 en nedgang 0,3 % i personbiltrafikken. Samme tall i 2017 var 4% nedgang. Vi har med andre ord fremdeles en reduksjon men denne har stoppet noe opp. Også dette er som forventet. Spørsmålet er hvordan nye vegprosjekter påvirker trafikken fremover.

Sentrumstrafikken skal halveres

Bypakke Grenland har som mål på å redusere biltrafikken gjennom Porsgrunn sentrum. For å få til det, skal prosjektet «Grønn lenke» sikre en sentral ferdselsakse i byen. Denne skal gi god fremkommelighet for kollektiv- og sykkeltrafikk, samtidig som det lages byrom som gjør det attraktivt i sentrum.

Døgntrafikken over Porsgrunnsbrua er nå så vidt under 14.000 biler, men målet er å halvere tallet til 7000.

Spar miljøet. Last ned en pdf

Publisert: 01. februar 2019 - Birgitte Finne Høifødt

Fakta Bypakke Grenland

  • Totalt skal det investeres 2,67 mrd. kroner
  • Prosjektene omfatter veg, buss, gang/sykkel, trafikksikkerhet og bymiljø
  • Målet er å gjøre Grenland til et bedre sted å bo og arbeide
  • Bypakke Grenland skal bl.a. finansieres med bompenger. Les mer om bompenger.

Se flere fakta om Bypakke Grenland