Responsive image

Et bedre kollektivtilbud vil gjøre Siljan til et bedre sted å bo, mener ordfører Gun Berit Rygg Holmelid.

- Trenger bedre kollektivtilbud

- Hvis Siljan skal utvikle seg som bokommune, er det helt nødvendig med et bedre kollektivtilbud, sier Siljan-ordfører Gunn Berit Rygg Holmelid (Ap).

Hun er ikke overrasket over den ferske undersøkelsen som viser at 37 prosent av befolkningen i Grenland er villige til å endre reisevaner dersom de får et bedre kollektiv- og sykkeltilbud.

- Det er mye oppoverbakker til Siljan, og ikke så mange som sykler. Men jeg tror absolutt flere ville reist kollektivt dersom tilbudet var der. I dag går det alt for få busser på hverdagene, og i skoleferiene går det omtrent ingen. Buss er i realiteten ikke noe alternativ hvis du skal til og fra Skien, sier hun.

En stor del av befolkningen i Siljan jobber i de andre Grenland-kommunene.

Vil ha bedre kollektivtilbud

Gunn Berit er ordfører i Siljan

Siljan ønsker å være den gode bokommunen, og Bypakke Grenland kan bidra til det. Tryggere veier og bedre trafikkflyt er et viktig mål, i tillegg til at forholdene legges til rette for kollektivtrafikk og sykkel.

- Kjører du alltid bil selv?

- Nei, når jeg skal til Oslo, kjører jeg alltid Grenlandsekspressen.

Spar miljøet. Last ned en pdf

Publisert: 23. januar 2013 -

Fakta Bypakke Grenland

  • Totalt skal det investeres 2,67 mrd. kroner
  • Prosjektene omfatter veg, buss, gang/sykkel, trafikksikkerhet og bymiljø
  • Målet er å gjøre Grenland til et bedre sted å bo og arbeide
  • Bypakke Grenland skal bl.a. finansieres med bompenger. Les mer om bompenger.

Se flere fakta om Bypakke Grenland