Responsive image

I starten av desember starter arbeidet med å bygge resten av Lilleelvkrysset. Hele strekningen skal være ferdig juli 2018.

Anbud på resten av Lilleelvkrysset

Seks entreprenører ønsker å bygge på den resterende strekningen mellom Gimlevegen og Augestadvegen, bedre kjent som Lilleelvkrysset.

Prosjektet er delt i to strekninger. I nord mellom Augestadvegen og Dr. Munks gate er de allerede i full gang. Nå står seks entreprenørselskap i kø for å bygge på strekningen mellom Dr. Munks gate og Gimlevegen.

Anbudene spenner fra 120, 4 millioner (HAB Construction) til 131,2 millioner (AF Gruppen). De andre anbudene kommer fra Marthinsen og Duvholt (120 819 107), NCC Industri AS (121 120 055), Isachsen Anlegg AS (123 496 874) og Veidekke entreprenør AS (126 098 439).

Oppstart 1. desember

Tilbudene skal kvalitetssjekkes og behandles i Anskaffelsesnemda før endelig kontrakt signeres. Signering av kontrakt er forventet til å foregå den 25.november 2016. Dette betyr at oppstart av strekningen Dr. Munks gate-Gimlevegen kan forventes den 1. desember i år.

-Det er gledelig med så mange som seks tilbydere på jobben og at summene er relativt like. Dette tyder på at de har oppfattet oppgaven riktig. Siktemålet vårt nå er at anleggsarbeidene på strekningen kan starte opp så raskt som mulig, forteller prosjektleder Roar Gärtner i Statens vegvesen.

Kreative løsninger

Grunnen til at prosjektet er todelt er at de to ulike parsellene krever ulik kompetanse og erfaring fra entreprenørene som skal utføre arbeidet. Ved parsellen man er i gang med ligger vegen stort sett i tunnel. Ved å dele prosjektet i to, var det større sannsynlighet for at det dukket opp kreative og gode løsninger for tunnelen, som det også gjorde.

Spar miljøet. Last ned en pdf

Publisert: 01. november 2016 - Birgitte Finne Høifødt

Fakta Bypakke Grenland

  • Totalt skal det investeres 2,67 mrd. kroner
  • Prosjektene omfatter veg, buss, gang/sykkel, trafikksikkerhet og bymiljø
  • Målet er å gjøre Grenland til et bedre sted å bo og arbeide
  • Bypakke Grenland skal bl.a. finansieres med bompenger. Les mer om bompenger.

Se flere fakta om Bypakke Grenland