Responsive image

VENNER: Både syklister og bilister har lik rett til vegen, men de har også samme plikter, nemlig å følge trafikkreglene og ta hensyn til hverandre. (Tegning: Guro, 14 år)

Åtte smarte tips til syklister og bilister

Både syklister og bilister har samme rettigheter og plikter på veien. Men begge kan bli flinkere til å se hverandres behov.

1.  Søk blikkontakt

Som syklist bør du søke blikkontakt med bilistene når du skal krysse en veg eller en avkjørsel. Se og bli sett, og faren er over. Smil gjerne også. Det kan løse opp i frustrasjoner og hindre aggressiv kjøring.

2. Gi tydelig tegn

Som bilist må du aldri slurve med blinklyset. Du kan ha en syklist i dødvinkelen som tror at du skal rett fram. Som syklist må du rekke ut armen og gi tydelig tegn når du skal svinge. Dette er særlig viktig når du skal krysse kjørebanen, og svinge til venstre. Du kan ha en bil bak som er i ferd med å kjøre forbi.

3. Hold deg unna blindsoner

Som syklist må du aldri gli opp på høyre side av kassebiler og store biler i vegkryss. Sjåføren har ikke mulighet til å se deg der. Hold deg alltid bak. Blindsonen er større enn man skulle tro.

4. Bruk lys og refleks

Det er påbudt å bruke hvitt lys foran og rødt lys bak, på sykkelen ved dårlig sikt og i mørke. Bruk gjerne lys og refleks også på dagtid. Da kan bilistene lettere se deg i lav sol og motlys.

5. Se deg over høyre skulder

Som bilist må du alltid se deg over høyre skulder, for å se etter syklister, før du skal svinge til høyre, eller skal kjøre ut i en rundkjøring. Det kan være en syklist i dødvinkelen til høyre, når du kanskje er mest opptatt av om det er ledig til venstre.

6. Ikke sykle mer enn to i bredden

Hvis vegen er oversiktlig og det er lite trafikk, kan dere sykle to i bredden. Det gir en kortere forbikjøringsstrekning for bilister.

7. Slipp bilister forbi

Vær oppmerksom på biler som ligger bak når dere sykler på landevegen. Gi tegn, og slipp bilister forbi ved første anledning.

8.  Kjør forbi med god margin

sykkelogbil

Som bilist må du kjøre forbi syklister med større margin enn til biler, på grunn av dragsuget. Sett på blinklyset, og legg deg helst helt over i det andre kjørefeltet når du kjører forbi. Forbikjøring av syklist anbefales med minst 1,5 meters avstand.

Både syklister og bilister har lik rett til vegen, men de har også samme plikter , nemlig å følge trafikkreglene og ta hensyn til hverandre. Hvis alle tar sin del av ansvaret, vil både sykkel- og kjøreturen bli tryggere.

Kilde: Statens vegvesen sine råd og tips til hvordan syklister og bilister kan dele vegen på en trygg og god måte

Spar miljøet. Last ned en pdf

Publisert: 04. mai 2016 - Birgitte Finne Høifødt

Fakta Bypakke Grenland

  • Totalt skal det investeres 2,67 mrd. kroner
  • Prosjektene omfatter veg, buss, gang/sykkel, trafikksikkerhet og bymiljø
  • Målet er å gjøre Grenland til et bedre sted å bo og arbeide
  • Bypakke Grenland skal bl.a. finansieres med bompenger. Les mer om bompenger.

Se flere fakta om Bypakke Grenland