Responsive image

HØY BRIKKEANDEL: Det ble sendt ut 42.000 brikker fra august og til og med oktober til Grenlandsområdet (Foto: Dan Riis)

90 prosent har bombrikke i Grenland

Ved oppstart av bominnkreving i oktober i fjor var brikkeandelen allerede på 87,9 %. I januar har brikkebruken steget til nesten 90 prosent, og Grenland er nå på nivå med de som har høyest brikkebruk i landet.

- Brikkeandelen i Grenland er veldig god, og det henger nok også sammen med fordelen som timesregel og månedstak gir. I bypakker ligger brikkeandelen gjerne på 85 – 90 %, i andre bompengeprosjekt er det gjerne rundt 75 %, opplyser Dan Isak Olsen, driftssjef i Vegfinans AS.

Ved Vegdirektoratet bekreftes at denne brikkeandelen er veldig bra sammenlignet med andre bypakker.

Den gjennomsnittlige brikkeandelen for sammenlignbare bypakker var 83 % i både 2014 og 2015. Brikkeandelen for Bypakke Grenland er omtrent på samme nivå som det vi ser for Nord-Jærenpakken og Haugalandspakken, som har hatt de høyeste brikkeandelene i landet blant bypakkene.

42.000 brikker på 3 måneder

Det ble sendt ut 42.000 brikker fra august og til og med oktober til Grenlandsområdet.

Bruken av brikke gir mer effektiv bominnkreving, noe som medfører lavere driftskostnader og mer effektiv innkreving. Dette kommer bilistene til gode ved mindre administrasjon.

Har du brikke får du blant annet 10% rabatt ved passering av bomstasjonene i Grenland og de aller fleste andre bomstasjoner rundt i Norge. Du kan også passere flere bommer i Bypakke Grenland innen én time uten å betale for mer enn én passering. Med brikke betaler lette kjøretøy for maksimum 60 passeringer per kalendermåned.

 

 

Spar miljøet. Last ned en pdf

Publisert: 09. januar 2017 - Birgitte Finne Høifødt

Fakta Bypakke Grenland

  • Totalt skal det investeres 2,67 mrd. kroner
  • Prosjektene omfatter veg, buss, gang/sykkel, trafikksikkerhet og bymiljø
  • Målet er å gjøre Grenland til et bedre sted å bo og arbeide
  • Bypakke Grenland skal bl.a. finansieres med bompenger. Les mer om bompenger.

Se flere fakta om Bypakke Grenland