Responsive image

Ordfører Hedda Foss Five og senioringeniør Bjarne Skauen markerte en symbolsk oppstart med "spaden i jorda" ved Gulsetringen.

15 nye bussholdeplasser i Skien

Det skal bygges 15 nye universelt utformede bussholdeplasser langs kommunale veger i Skien kommune i år. Prosjektene er en del av Bypakke Grenland.

11 av disse skal bygges langs Gulsetringen hvor metrolinje 1 går. Denne ruta har flest passasjer i Grenland. Arbeidet startet tirsdag 24. mai og vil pågå utover sommeren og høsten 2016.

Mer attraktivt å ta buss

- Gulset er like stor som Notodden, minnet ordfører Hedda Foss Five om, da pressen var samlet for å markere starten på arbeidet. Hun understreket at dette er i tråd med bypakkas mål om å få flere til å reise kollektivt.

Målet er at alle holdeplassene langs metrolinjene og de mest brukte langs pendellinjene skal utbedres. Oppgraderingen skal gjøre det enklere og mer attraktivt å ta bussen.

Universell utforming

I alt skal det bygges 39 nye leskur og holdeplasser, 15 av dem i Skien. Alle skal få såkalt universell utforming, så også blinde, svaksynte, rullestolbrukere og folk med barnevogner kan komme enkelt av og på bussen.

Det blir elektronisk sanntidsinformasjon i busskurene om når neste buss kommer. Også allergikerne blir tenkt på, skal at bjørk og burot nær holdeplassene skal fjernes.

Bypakke Grenland skal bidra til å doble andel kollektivreisende. Å gjøre holdeplasser mer attraktive er del av dette arbeidet.

Grenland har allerede et av Norges billigste busstilbud hvis man kjøper periodekort .

Spar miljøet. Last ned en pdf

Publisert: 27. mai 2016 - Birgitte Finne Høifødt

Fakta Bypakke Grenland

  • Totalt skal det investeres 2,67 mrd. kroner
  • Prosjektene omfatter veg, buss, gang/sykkel, trafikksikkerhet og bymiljø
  • Målet er å gjøre Grenland til et bedre sted å bo og arbeide
  • Bypakke Grenland skal bl.a. finansieres med bompenger. Les mer om bompenger.

Se flere fakta om Bypakke Grenland