Responsive image

STÅR SAMLET: Ordførerne Robin Kåss, Hedda Foss Five, Sven Tore Løkslid og Kjell Sølverød står sammen om å lykkes i målene med Bypakke Grenland.

15 millioner i ekstra belønningsmidler

-Dette er en gledelig anerkjennelse av det arbeidet partene i Bypakke Grenland utfører, sier Sven Tore Løkslid, fylkesordfører i Telemark fylkeskommune.

I februar søkte Bypakke Grenland om ekstra midler i statsbudsjettet fra "Belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk".

 -I dag fikk vi svar på søknaden og tildeles 15 mill. kr ekstra i belønningsmidler for 2016. Det er 5 millioner mer enn vi fikk i fjor i tilsvarende søknad, sier Løkslid.

 Ekstrabevilgingen kommer på toppen av de 225 millionene bypakka har fått gjennom den fireårige belønningsavtalen (2013-2016)

 Midlene skal gå til å fremme kollektiv, gange og sykkel, og fordeles i detalj av respektive kommunestyrer og fylkesting så snart som mulig.

Ni byområder fikk midler

Totalt er det bevilget 400 mill. kr. i statsbudsjettet. Alle de ni byområdene som omfattes av belønningsordningen har hatt mulighet til å søke.

Midlene fordeles til de byområdene hvor de vil gi størst nytte og der de i størst grad bygger opp under målsettingene i belønningsavtalene.

Står samlet

- I Bypakke Grenland har vi vært svært opptatt av å stå samlet og løfte i flokk. Det er slik vi får gjennomslag for fylkets interesser på nasjonalt plan. Denne tildelingen er en bekreftelse på at vi har lykkes med akkurat dette avslutter fylkesordfører Sven Tore Løkslid

 

Spar miljøet. Last ned en pdf

Publisert: 19. april 2016 - Birgitte Finne Høifødt

Fakta Bypakke Grenland

  • Totalt skal det investeres 2,67 mrd. kroner
  • Prosjektene omfatter veg, buss, gang/sykkel, trafikksikkerhet og bymiljø
  • Målet er å gjøre Grenland til et bedre sted å bo og arbeide
  • Bypakke Grenland skal bl.a. finansieres med bompenger. Les mer om bompenger.

Se flere fakta om Bypakke Grenland